Quadcopter – Kongsberg skisenter

236357462_1280x720.jpgAndreas Aasland testet sitt quadcopter i Kongsberg Skisenter
sammen med Herman Ingebretsen

Redigert av Torjus Leiknes

Takk til Kongsberg Skisenter

Filmet med
Go Pro

Likes: 12

Viewed: 4952

source